อนุทิน 123877 - นาย พิสิษฐ์ สงวนทรัพย์

เพชรในตม งมขึ้นมา ค่ายังอยู่
ศิษย์มีครู ได้ฟัง คำสั่งสอน
ฝึกเรียนรู้ บากบั่น ตามขั้นตอน
จะทุกข์ร้อน กล้ำกลืน ก็ฝืนทน
  เพรชคือเพชร ตามกำเนิด ประเสริฐค่า
เปรียบวิชา ที่ส่องแสง ทุกแห่งหน
แม้นตกยาก สิ้นทรัพย์ ชีพอับจน
จะฟื้นตน ด้วยวิชา ของอาจารย์

เขียน 15 May 2013 @ 11:35 ()


ความเห็น (0)