อนุทิน 123858 - sr

sr

จริวจราวจรัลชลจรมกรกรรกฎกูรม์ Wow! How do we read this 28 letters long word(s)?

Last night I looked up the Royal Institute Thai Dictionary for

กรรกศ
กรรกศ: [กันกด] (แบบ) ว. หยาบช้า, เขียนเป็น กรรกษก็มี เช่น อันว่าพระญาติท่ววไท้ บมิหวังไหว้พระตถาคต ใจแลไปกรรกษ บารนีฯ. (ม. คําหลวง ทศพร). (ส. กรฺกศ).

and glanced over near by words. Lo and behold I found
กรรกฎ
กรรกฎ: [กันกด] (แบบ) น. ปู เช่น จริวจราวจรัลชลจรมกรกรรกฎกูรม์. (สมุทรโฆษ). (ส. กรฺกฏ; ป. กกฺกฏ).
The word กรรกฎ comes from Sanskrit กรฺกฏ as in กรกฏาคม (อ่านว่า กะระกะ ดา โค็ม;  เดือน-ราศี-ปู)


กรกฎ
กรกฎ, กรกฏ: [กอระกด] (แบบ) น. ปู เช่น กรกฎกุ้งกั้งมังกร. (ม. ร่ายยาว มหาพน

Would you share what you know about this จริวจราวจรัลชลจรมกรกรรกฎกูรม์ ? I'd much appreciate your help. Thank you (three times).

เขียน 15 May 2013 @ 05:22 ()


ความเห็น (0)