อนุทิน 123843 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ช่วงนี้ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิตทุก ๆ ท่านที่เดินทางถึงเส้นชัยแห่งความสำเร็จทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อันเป็นแหล่งบ่มวิชชาทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญยิ่ง

 โดยผมเองก็เคยมาอาศัยใบบุญแห่งนี้ถึง 8 ปีถ้าไม่มีแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ ผมเองคงเป็นเด็กเลี้ยงควายอยู่ตามท้องทุ่งนา ฮำเพลงชมทุ่งอยู่เป็นแน่แท้

เขียน 14 May 2013 @ 20:19 ()


ความเห็น (0)