อนุทิน #12383

  ติดต่อ

วันนี้ต้องลองย้อนถามใจของตนดูว่า เรานั่น "กลัวตายหรือกลัวทุกข์...?"

คนบางคนก็กลัวความทุกข์ จึงต้องหนีความทุกข์ไปหาความตาย แต่คนส่วนใหญ่นั้นหนอกลัวความตาย ชีวิตนี้จึงต้องทุกข์ไปจนตาย อนิจจา...

กลัวเพราะไม่รู้ ถ้ารู้ก็จะไม่กลัว(พักหนึ่ง) ถ้าหมดความรู้ หรือสงสัยขึ้นมาอีก ก็จะกลัวใหม่

ปัญญาญาณอันเป็นความรู้แจ้งนั่นเล่าจะลุถึงซึ่ง "ความกลัว..."

  เขียน:  

ความเห็น (0)