อนุทิน 123825 - ไอดิน-กลิ่นไม้

เตรียมร่วมกิจกรรม Happy Ba ตามคำเชิญ

จากคำเชิญของ “คุณ Sila Phu-Chaya  ในบันทึกของ “ไอดิน-กลิ่นไม้” เรื่อง “ลูกพาเที่ยว…ตอนที่ 1” ความว่า “อยากเรียนเชิญอาจารย์คัดเลือกบันทึกมาห้าบันทึกร่วมกิจกรรม Happy Ba ด้วยนะคะ แวะไปอ่านรายละเอียดในข่าวประสัมพันธ์ได้เลยค่ะ เพราะบันทึกของอาจารย์ทรงคุณค่ามาก เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันค่ะ

“ไอดิน-กลิ่นไม้” รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญดังกล่าว จึงได้เตรียมส่ง 5 บันทึกเพื่อร่วมกิจกรรม ดังนี้

1) เรื่อง “น้ำท่วมกับความดีงามบนความหายนะ” ใน Blog “Goaltoknow” (Happy
Heart, Happy Society, Happy Relax, Happy Brain, Happy Family)

http://www.gotoknow.org/posts/467594

2) เรื่อง “การคิดนอกกรอบเตรียมเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ใน Blog “E-tocommunicate” (Happy Brain, Happy Society)

http://www.gotoknow.org/posts/487729

3) เรื่อง “การใช้สื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจและสังคม” ใน Blog “Proudtobe” (Happy Body, Happy Heart, Happy Soul, Happy Society, Happy Money, Happy Family)

http://www.gotoknow.org/posts/522284

4) เรื่อง “ลูกพาเที่ยวตอนที่ 1” ใน Blog “Goaltoknow” (Happy Family, Happy Body, Happy Society, Happy Soul, Happy Heart, Happy Relax, Happy Brain, Happy Money)

http://www.gotoknow.org/posts/534634

5) เรื่อง “ลูกพาเที่ยวตอนที่ 2” ใน Blog “Goaltoknow” (Happy Family, Happy Body, Happy Heart,  Happy Relax, Happy Brain, Happy Money)

http://www.gotoknow.org/posts/535687      

เขียน 14 May 2013 @ 12:00 () แก้ไข 15 May 2013 @ 13:13, ()


ความเห็น (3)

ขอบคุณมากนะคะ สำหรับดอกไม้กำลังใจจากกัลยาณมิตรทั้ง 4 ท่าน 

อาจารย์ Wasawat Deemarm

หนูปริม ทัดบุปผา

คุณวิชญธรรม

คุณนภวรรณ แก้วประไพ

ขอบคุณ "อ.นุ" และ "อาจารย์หมอ ป." มากนะคะ ที่เข้ามามอบดอกไม้ให้กำลังใจ

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับดอกไม้กำลังใจจาก "คุณ tawandin