อนุทิน 123806 - ภูสุภา

ความจริงกับสิ่งที่ควรจะเป็นนั้นมักจะขัดแย้งกันอยู่เสมอ ใครที่มัวยึดติดกับสิ่งที่ควรจะเป็นมักยอมรับความจริงที่กำลังเกิดขึ้นได้ยาก จึงอยู่อย่างระทมทุกข์ จริงอยู่การยอมรับ กับ การยอมจำนนนั้นต่างกัน เหตุร้ายหลายอย่างเราสามารถแก้ไขหรือบรรเทาได้ ดังนั้นจึงไม่ควรยอมจำนน แต่ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการยอมรับมันอย่างที่เป็นก่อน กระนั้นก็มีเหตุร้ายบางอย่างที่ไม่อาจแก้ไขได้เลย ในกรณีเช่นนั้นสิ่งเดียวที่ทำได้คือการยอมรับมันและอยู่กับมันให้ได้

คัดจากคำสอนของพระไพศาล วิสาโล

เขียน 13 May 2013 @ 18:59 ()


ความเห็น (2)

on time
IP: xxx.120.211.22
เขียนเมื่อ 

คนมักไม่เชื่อสิ่งที่ไม่เคยเห็นจากใคร และไม่เคยเจอกับตัวเอง

เขียนเมื่อ 

คุณ on time

ต้องพบต้องเจอ แล้วจะเข้าใจ