อนุทิน 123803 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๒๕๖ |

"ทัศนคติ"

บันทึกจากหนังสือ ... "ทัศนคติ" ... (ประโยคย้อนแสง : ประภาส ชลศรานนท์)


"ทัศนคติ" คือ "มุมมอง" หรือ "วิธีคิด" ของมนุษย์แต่ละคน

รวมถึง "ความเชื่อ" และ "ความศรัทธา" อีกด้วย

เขียน 13 May 2013 @ 16:31 ()


ความเห็น (0)