อนุทิน 12380 - มะปรางเปรี้ยว

วันนี้ได้รับเอกสารแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว วันจันทร์จะได้เอาไปส่งให้ทะเบียนกลางลงทะเบียน พร้อมกับใบคำขอร้องทั่วไป บัตรลงทะเบียนวิชาเรียน และเงินค่าปรับ 500 บาท

ใบคำขอร้องทั่วไป ต้องเอาให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานหลักสูตรลงชื่อและแสดงความคิดเห็นด้วย

^_^ ยิ้มหนึ่งที มีผู้ใจดี โทรมาบอกว่ามีข้อความพิมพ์ผิด

เขียน 20 Jun 2008 @ 16:20 () แก้ไข 20 Jun 2008 @ 16:24, ()


ความเห็น (0)