อนุทิน 12380 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

วันนี้ได้รับเอกสารแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว วันจันทร์จะได้เอาไปส่งให้ทะเบียนกลางลงทะเบียน พร้อมกับใบคำขอร้องทั่วไป บัตรลงทะเบียนวิชาเรียน และเงินค่าปรับ 500 บาท

ใบคำขอร้องทั่วไป ต้องเอาให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานหลักสูตรลงชื่อและแสดงความคิดเห็นด้วย

^_^ ยิ้มหนึ่งที มีผู้ใจดี โทรมาบอกว่ามีข้อความพิมพ์ผิด

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)