อนุทิน 123797 - นภวรรณ แก้วประไพ

วันนี้โรงเรียนเปิดเตรียมการได้ประชุมชั้นเรียนกับผู้ปกครองชั้นป.4โรงเรียนบ้านบางเจริญวันนี้ครูกับนักเรียนทำงานด้วยกันอย่างมีความสุข

เขียน 13 May 2013 @ 13:04 ()


ความเห็น (0)