อนุทิน 123741 - ครูบาบินก้าว

ในการทำงานใดใด... อย่าให้จิตใจตกอยู่ภายใต้อิทธิพล..อารมณ์ ความคิด ที่คุกรุ่นด้วยความใจร้อน ฯลฯเพียงมั่นคง ศีล สมาธิ ปัญญา
นำพาชนะจิตใจตน โดยแท้
เรื่องหยาบคาย ใด อื่น ไม่ใช่ปัญหาใหญ่
กฏแห่งกรรม เที่ยงตรงลงโทษแน่ นั่นเทียวแท้..แผ่นดินมั่นคง
ยิ่งสังคมการเมืองด้วยแล้ว หากภาคสัมมาปัญญายังคงใช้ยุทธศาสตร์ " ยาวให้เป็น เย็นเรื่อยไป ไขความจริงออกมาให้มาก ๆ หมด ๆ " คือ การให้ความรู้ตรง ๆ แก่ปวงมหาประชาชนเพื่อความชัดเจน และเจตนาเพื่องานแผ่นดิน ดั่งเจตนาอันแน่วแน่แห่ง... พระปฐมบรมราชองค์การ ออกไปมากเท่าใด ๆ มีรูปธรรมโครงการพระราชดำริ...เพื่องานแผ่นดินมากยิ่ง ๆ เท่าใด ๆ ก็ยิ่งเห็นกังฉินที่มีแต่ทุจริตออกอาการมากขึ้นเท่านั้น ๆ และเมื่อหลักฐานที่มัดแน่นปรากฏ ชัดขึ้น มิใช่ เพราะใครเก่งที่จ้องจับผิดใครต่อใครได้หรอก หากคืออาการ " น้ำลอ ตอผุด " จากผลกรรมทุจริตที่กังฉินก่อเอง ทำไว้แล้วเอง ประชามหาชนชนเพียงมั่นคง ตั้งมั่นในศีล พร้อมให้กำลังใจกันและกัน ให้กำลังใจที่พึ่งอันเป็นพลังขับเคลื่อนของแผ่นดินหลัก ๆ คือ ศาล ฯ หรือ ตุลาการ ๑ ประชาชน ๑ และ ในหลวง หรือ สถาบันกษัตริย์ ๑ อย่างสม่ำเสมอซึ่งจะต่างจากสมัยเรียน ที่ว่า ประเทศต้องคานกันและกันด้วยสามสถาบันหลัก คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และ ฝ่ายตุลาการ ซึ่งบัดนี้ ชัดเจนว่า..สองฝ่ายแรกโดนกังฉินมัดตราสังข์เรียบร้อยแล้วหากปวงมหาประชาชนมั่นคง ดั่งที่กล่าวโดย่อ..ก็เชื่อมั่นว่า ประเทศจักสามารถฝ่าหลุมดำ...สู่ความอุดมสมบูรณ์ โดยธรรม ซึ่งเหล่ากังฉิน ย่อมต้องรับผลจากการกระทำที่ตนก่อโดยแท้ ไม่รอดโดยสิ้น
พระปฐมบรมราชโองการ..

" เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชาวสยาม " 

http://www.youtube.com/watch?v=uWKpO4ePLyk(( หากใจร้อนขาดสัมมาปัญญา แล้วเลือกแก้ปัญหาแบบเจ้าลิงจ๋อ ในภาพประกอบ เมื่อโดนแฟนทิ้ง แล้วงานแผ่นดิน งานการศึกษา งานที่ใหญ่กว่านี้...จะเหลืออะไร ? ))


เขียน 11 May 2013 @ 12:59 ()


ความเห็น (0)