อนุทิน 123737 - ภูสุภา

ผู้ไม่มีปัญญา นั้นจะเห็นคุณค่าของสิ่งใดก็ต่อเมื่อ 
๑) มันยังไม่เป็นของเขา 
๒) เขาสูญเสียมันไปแล้ว 


แต่ผู้มีปัญญา นั้นเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นขณะที่มันยังอยู่กับเขา เพราะเขาให้ความสำคัญกับปัจจุบันมากกว่าอนาคตหรืออดีต ดังนั้นเขาจึงมีความสุขทุกขณะ โดยไม่หวังความสุขจากอนาคต หรือหวนหาความสุขในอดีต

คัดจากคำสอนของพระไพศาล วิสาโล

เขียน 11 May 2013 @ 11:41 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

รูปประจำตัวล่าสุดของพี่หมอเล็ก

อายุถอยหลังไป ๑๐ ปีครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

เพิ่งถ่ายไม่นานนักนะคะ อานิสงส์การออกกำลังกายและ..การหักเหของแสงไฟ 555