อนุทิน 123736 - paque

paque

หยุดอีกแล้วสำหรับการทำงานของคนราชการ เสาร์,อาทิตย์,จันทร์ สำหรับวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2556 วันหยุดเพิ่มเนื่องจากวันพืชมงคล เป็นวันตอบแทนคุณแผ่นดินสำหรับบุคคลผู้ทำงานด้านการเกษตร หาอาหารอันเป็นหนึ่งในจตุปัจจัยการดำรงชีวิตของผู้คน คือ อาหาร,เครื่องนุ่งห่ม,ที่อยู่อาศัย,ยารักษาโรค ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ทั่วทั้งโลกนี้ สำหรับประเทศไทยเป็นกิจกรรมที่ดีงามมีมานานแล้วแต่โบราณกาลและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน อันเป็นวัฒนธรรมที่เราควรดำรงรักษาไว้อย่าให้ได้สูญหายไปตามกระแสโลกาภิวัตน์อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นแล้ว ย่อมทำให้เราขาดจากความเป็นประเทศไทยก็ได้ ใครใคร่รู้??? ขอได้ทุกท่านได้โปรดรับความสุขสงบแลสว่างแห่งจิตคารวะ ณ โอกาสนี้ อาริโย อาริโย อาริโย

เขียน 11 May 2013 @ 11:10 ()


ความเห็น (0)