อนุทิน 123725 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya

  • Happy Ba ราตรีสวัสดิ์สำหรับท่านที่นอนดึกค่ะ โค้งสุดท้ายสำหรับการคัดเลือกบันทึก Happy Ba, Happy 8
  • ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะมีท่านร่วมสร้างพื้นที่ความสุขเพื่อนำเคล็ดลับดี ๆ ไปบอกต่อให้ผู้คนอีกมากมายที่ไม่ได้อยู่ในสังคมออนไลน์เดียวกับเราได้เรียนรู้และสัมผัสกับความดีและความงามบนพื้นที่ความสุขไร้พรมแดนแห่งนี้

ความสุขที่เราจะนำเสนอใน Happy Ba Book มีสามชั้นค่ะ

  • ชั้นแรกคือความสุขที่ท่านคัดเลือกเล่าเรื่องมาจากประสบการณ์โดยตรงของท่าน (๕ บันทึก) ซึ่งเราจะคัดบันทึกที่ตรงกับแนวคิด Happy Ba, Happy 8 และเชื่อมโยงเรียงร้อยด้วยกันกับบันทึกของกัลยาณมิตรท่านอื่นๆ
  • ชั้นที่สองคือความสุขที่เราจะเชิญชวนให้ท่านร่วมกันถอดบทเรียนจากเรื่องเล่าที่กัลยาณมิตรคัดมาไว้แล้วและนำบันทึกที่ถอดบทเรียนได้ตรงกับ Happy Ba, Happy 8 ของท่านมาเป็นส่วนหนึ่งของ e book
  • ชั้นที่สามคือเรียบเรียงและถอดบทเรียนจากทีมงานเองค่ะ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือนี้จะเป็นหนังสือที่สะท้อนพื้นที่ความสุขของพวกเราใน G2K ที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยได้ครบทุกมิติความสุขที่สุดค่ะ เพราะอะไรหรือคะ 

เพราะว่าเราคือแหล่งสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่รวมความหลากหลายของสาขาอาชีพไว้ค่ะ ในขณะที่ที่อื่นจะนำเสนอองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่มีลักษณะสาขาอาชีพเดียว

มาร่วมกันสร้างสังคมแห่งปัญญาอย่างยั่งยืนกันนะคะ

เขียน 10 May 2013 @ 23:57 () แก้ไข 10 May 2013 @ 23:58, ()


ความเห็น (1)

กำลังตัดสินใจเลือกคะ อศิลา ปวดตานิดหน่อย พี่พักแล้วจะดีขึ้นคะแล้วจะส่งงาให้คะ