อนุทิน 123723 - ครูมุก

  ติดต่อ

10 พ.ค. 56
      ทีมงานพอเพียงชาวนางฟ้า (กัลยาณวัตร) ได้รับเชิญจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 


  เขียน:  

ความเห็น (0)