อนุทิน 123716 - ดารนี ชัยอิทธิพร

10 พ.ค.56

ขอบคุณ อาจารย์พรเทพ จรัสศรี

ขออนุญาตขอบคุณ อาจารย์พรเทพ จรัสศรี  blogger ของ G2K ที่รับเชิญเป็นวิทยากร
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 
"การจัดการความรู้ขั้นสูง ระยะที่ 2" 
รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ใน
วันที่ 25-26 เม.ย.56 ที่ผ่านมา ท่านขอแลกเงินค่าเหนื่อย 2 วันเต็ม
(จำนวนเงิน 5 หลัก) กับอนุโมทนาบัตรเพียง 1 ใบ
 เพื่อเป็นค่าน้ำแข็ง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
สำหรับผู้ป่วยจิตเวช 
สาธุ.. ขอให้อาจารย์พรเทพ จรัสศรี ผู้มีจิตใจดีงาม จงเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุข พละ ด้วยนะคะ

เขียน 10 May 2013 @ 18:56 () แก้ไข 23 May 2013 @ 18:33, ()


ความเห็น (0)