อนุทิน #123715

  ติดต่อ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

กาลเวลาเปลี่ยนไป...วิธีสอนเปลี่ยนไป...

เทคโนโลยีเปลี่ยนไป...สื่อการสอนเปลี่ยนไป...หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไป...

แต่ยังคงมีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือ...คุณค่าของความเป็นครูทั้งยังคงทำเพื่อศิษย์ตลอดไป

  เขียน:  

ความเห็น (2)

เป็นจริงที่สุดเลยค่ะ


ยอดเยี่ยมจริงๆ