อนุทิน 123714 - พ.แจ่มจำรัส

  ติดต่อ

   เมื่อท่านถ่มน้ำลายลงมา ผมก็ต้อง'เช็ด' เพราะมันเป็นสิ่ง 'ปฏิกูล'...สาย สีมา/หน้าปกมติชนฉบับที่1708/10 พฤษภาคม 2556

  เขียน:  

ความเห็น (0)