อนุทิน 123687 - ดารนี ชัยอิทธิพร

10 พ.ค.56

ปลาร้าเรียกวิญญาณ

วานนี้ดิฉันเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและอาชีพ ครั้งที่ 2 
จัดที่ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ดิฉันเล่าให้สมาชิกฟังว่า ดิฉันเขียนบทความเรื่อง (31) 'มะม่วงน้อย' กับ
'การฟื้นฟูทางจิตวิญญาณ' 
ใน G2K ว่าจาการถอดบทเรียนฯ ครั้งที่ 1   ดิฉันเขียนพาดพิงกรณี
สมาชิกท่านหนึ่งอธิบายวิธีฉีกปลาร้าด้วยสายตาเปี่ยมสุขด้วยนะ เธอตอบสวนกลับมาทันทีว่า

                "หนูก็เขียนถึงพี่เหมือนกัน หนูลง facebook ว่า 'ปลาร้าเรียกวิญญาณ' "

เธอเล่าว่า มีพยาบาลคนหนึ่งคิดหาวิธีรวบรวมผู้ป่วยที่แยกตัวเองตามมุมต่างๆ ให้มารวมกันโดยเร็ว
ด้วยการปิ้งปลาร้าห่อใบตองบนเตาถ่าน เมื่อผู้ป่วยได้กลิ่นก็จะรีบมาโดยเร็ว  ได้ผลตอบรับด้วยดี
จาก รพ.จิตเวชอื่นๆ อาทิเช่น  รพ.สวนสราญรมย์ ตอบกลับมาว่า ภาคใต้ก็มีน้ำบูดูเช่นกัน แต่คง
ไม่ได้ผลเหมือนปลาร้าของภาคอีสานหรอก งานนี้ขอยอมแพ้ เพราะเป็นนวตกรรมเฉพาะถิ่นอย่าง
แท้จริง !

เห็นไหมล่ะ.. 'ของ' บางอย่างมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอย่างแท้จริง เลียนแบบกันไม่ได้หรอก
วันนี้จะไปถอดบทเรียนวันที่ 2 น่าจะมีอะไรมาบันทึกไว้เป็นที่ระลึกอีก.

เขียน 10 May 2013 @ 07:46 () แก้ไข 23 May 2013 @ 18:32, ()


ความเห็น (0)