อนุทิน 123658 - tung_tong

tung_tong

"ชาติหน้ามีจริงไหมครับ" หลวงพ่อชา สุภัทโท
พระพุทธองค์ท่านสอนไม่ได้เราตามไปดูถึงขนาดนั้น
ไม่ต้องสงสัยว่า ชาติหน้ามีหรือไม่มี
ไม่ต้องถามว่า คนตายแล้วจะเกิดหรือไม่เกิด
อันนั้นมันไม่ใช่ปัญหา มันไม่ใช่หน้าที่ของเรา
หน้าที่ของเราคือ เราจะต้องรู้เรื่องราวของตนเองในปัจจุบัน
 เราต้องรู้ว่า เรามีทุกข์ไหม ถ้าทุกข์ มันทุกข์เพราะอะไร
 นี้คือสิ่งที่เราต้องรู้ และเป็นหน้าที่โดยตรงที่เราจะ ต้องรู้ด้วย
พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราถือเอาปัจจุบันเป็นเหตุของทุกอย่าง
เพราะว่าปัจจุบันเป็นเหตุของอนาคต คือถ้าวันนี้ผ่านไป
วันพรุ่งนี้มันก็กลายมาเป็นวันนี้ นี่ นี่เรียกว่าอนาคต
คือพรุ่งนี้ มันจะมีได้ก็เพราะวันนี้เป็นเหตุ
ทีนี้อดีตก็เป็นไปจากปัจจุบัน หมายความว่า ถ้าวันนี้ผ่านไป
 มันก็กลายเป็นเมื่อวานนี้เสียแล้ว นี่คือเหตุที่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่
ฉะนั้น พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราพิจารณาเหตุทั้งหลายในปัจจุบัน
เท่านี้ก็พอแล้ว
 ถ้าปัจจุบันเราสร้างเหตุไว้ดี อนาคตมันก็จะดีด้วย
อดีตคือวันนี้ที่ผ่านไป มันย่อมดีด้วย
และที่สำคัญที่สุดคือ ถ้าเราหมดทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้ แล้ว
อนาคตคือชาติหน้าก็ไม่จำเป็นที่ จะต้องพูดถึง

เขียน 09 May 2013 @ 17:39 ()


ความเห็น (0)