อนุทิน #123635

วันนี้ไปร่วมให้ข้อเสนอแนะการนำเสนองานวิจัย ของการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ที่โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น

เขียน:

ความเห็น (1)