อนุทิน 123635 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

  ติดต่อ

วันนี้ไปร่วมให้ข้อเสนอแนะการนำเสนองานวิจัย ของการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ที่โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น

  เขียน:  

ความเห็น (1)

รออ่านข่าวครับ