อนุทิน 123622 - สายนที"๑๙

การทำงานเป็นทีม

         หัวข้อ  "การทำงานเป็นทีม" น่าสนใจ จะลองหาเวลาว่าง ขีดๆ เขียน ๆดู  พอจะมีประสบการณ์อยู่บ้าง

         บางเวลา และบางโอกาส จะเขียนบันทึกต่อค่ะ

                                                                                                                            พุธ  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

เขียน 08 May 2013 @ 19:04 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณกำลังใจจากคุณครูค่ะkrutoom