อนุทิน 123613 - อ.นุ

อ.นุ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ยามเยาว์เห็นโลกล้วน แสนสนุก..
เป็นหนุ่มสาวก็หลงสุข ค่ำเช้า..
กลางคนเริ่มเห็นทุกข์ สุขคู่ กันนอ..
ตกแก่จึงรู้เค้าว่าล้วน อนิจจัง..

(บทพระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ)

เขียน 08 May 2013 @ 14:34 ()


ความเห็น (0)