อนุทิน 123613 - อ.นุ

  ติดต่อ

ยามเยาว์เห็นโลกล้วน แสนสนุก..
เป็นหนุ่มสาวก็หลงสุข ค่ำเช้า..
กลางคนเริ่มเห็นทุกข์ สุขคู่ กันนอ..
ตกแก่จึงรู้เค้าว่าล้วน อนิจจัง..

(บทพระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)