อนุทิน 123601 - Ka-Poom

Ka-Poom

ในทัศนะของข้าพเจ้าที่มีต่อการทำงาน

...

ไม่ต้องรอว่าจะต้องสวมหัวโขนก่อนจึงทำงานได้

การไม่สวมหัวโขน เปิดโอกาสให้เราได้ทำงานต่างๆ มากมายที่ล้วนฝึกตนออกจากความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน


เขียน 08 May 2013 @ 09:21 ()


ความเห็น (0)