อนุทิน 123595 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

7 พฤษภาคม56 เตรียมกาจัดอบรม สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย   พบปัญหา หนังสือเชิญเข้าอบรมไม่ได้ระบุให้ส่งรายชื่อกลับมา และยังไม่ได้ขออนุมัติโครงการ  เรื่องเร่งด่วน   ความจริงไม่อยากให้เป็นโครงการ อยากให้เป็นงานประจำที่รับผิดชอบมากกว่า 

สอนน้องธุรการ บันทึกโครงการ ขออนุมัติ 

ตอนเช้า พบหัวหน้าเตรียมรายงานการเตรียมพร้อมรับไข้หวัดนก  H7N9 หัวหน้าบอกว่าให้ทำ ให้เสร็จภายใน             2 ชั่วโมง   ผลการทำงาน ไม่เสร็จ คะ เพราะ ต้องตรวจสอบหลายเรื่อง   

รู้สึกไม่ดีมากๆ ที่ทำงานไม่เสร็จ  เพราะว่ามีงานหลายอย่างที่จะต้องให้ข้อมูลย้อนกลับ กับผู้ใช้ข้อมูล และเตรียมการรับการประเมิน SRRT 

เขียน 08 May 2013 @ 07:24 () แก้ไข 08 May 2013 @ 07:34, ()


ความเห็น (0)