อนุทิน 123593 - ยูมิ

  ติดต่อ

วันพรุ่งนี้ยูมิมาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ณ มอ. หาดใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเทศกาลกินเจเมืองหาดใหญ่

โดยนิสิตชื่อ  สายชล  แก้วบริสุทธิ์  สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม

  เขียน:  

ความเห็น (0)