อนุทิน 123592 - ยูมิ

  ติดต่อ

วันนี้ตื่นขึ้นมาท่ามกลางความเงียบสงบ  กำลังทบทวนการอ่านงานวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ตามหลักพุทธของวัดป่าสายหลวงปู่ชา  โดยนิสิตชื่อ สิริฐิตินันท์  เขียวเกษม  สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม  มอ. หาดใหญ่

ยูมิเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์เรื่องนี้วันนี้


  เขียน:  

ความเห็น (0)