อนุทิน 123560 - สายนที"๑๙

  ติดต่อ

คะแนนบุญ  คะแนนบาป

           ทำดี  คิดดี  ปฏิบัติดี  เพิ่มคะแนนบุญ

           ทำไม่ดี  คิดไม่ดี  ปฏิบัติไม่ดี  เพิ่มคะแนนบาป

           แต่ละขณะจิต  แต่ละวัน  แต่ละเดือน  แต่ละปี  และหลายๆปี  เราจะเพิ่มคะแนนอะไร

           เขียนไว้เป็นข้อเตือนใจตัวเอง

                                                                                                                         อังคาร ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

  เขียน:  

ความเห็น (0)