อนุทิน 123553 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๒๒๓ |

"งามธรรม"

...

มีความงามตามจริงสิ่งที่เห็น
ดูโดดเด่นเลอค่านภาสรวง
วงสวรรค์ชั้นฟ้ามาเอ่อทรวง
ไม่ว่าจะกี่ล่วงกี่เพลา

คือคำสอนพุทธองค์ทรงบัญญัติ
เพื่อกำจัดหมู่มารพาลเวหา
เพื่อกำจัดความไม่รู้สู่วิชชา
สัจธรรมนำพาธาราธรรม

...

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่
๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เขียน 07 May 2013 @ 00:20 ()


ความเห็น (0)