อนุทิน 123522 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

หลายวันไม่ได้บันทึกการทำงานและปัญหา ตามที่ได้ขอใช้พื้นที่อนุทิน

ตั้งแต่ 28-30 เมษายน มีประชุมเรื่องความเสี่ยง ความปลอดภัยของโรงอาหาร และ เตรียมข้อมูล ให้กับหน่วยงานต่าง ๆของฝ่ายการพยาบาล ที่จะใช้ข้อมูลในการรับเนียมตรวจจากสภาการพยาบาล

เช้า 30  เมษายน สอนนักศึกษาแพทย์ เรื่องการเฝ้าระวังป้องควบคุมโรคติดต่อ แล้าเข้าร่วมกับหัวหน้าฝ่ยการพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจเยี่ยม

ปัญหาที่เกิดขึ้น  ข้อมูลบางเรื่องไม่พร้อม ยืนยันไม่ได้ ฐานข้อมูลไม่ได้บันทึกไว้ ซึ่งจะต้องปรับปรุง

และแฟ้มข้อมูลการประสานงานต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์  ยังไม่เสร็จ  โปสเตอร์มีปัยหา คิดไม่ออกว่าจะใช้หัวข้อว่าอย่างไร  คุยกับด่านหน้า ช่วยกันคิด เสร็จทันพอดี ส่งให้เวชนิทัศน์พิมพ์  

วันที่ 1 พ.ค.56 เตรียมแฟ้ม ส่งให้หน่วยงานแทบจะไม่ทัน ทีมน้องมาช่วยจัดเอกสาร ส่งให้ได้ตอนเย็นพอดี 

2-3 ร่วมรับเยี่ยมตรวจประเมิน ติดตาม ช่วยกันตอบคำถาม ช่วยกันลุ้น   องค์กรใหญ่ การสื่อสารในองค์กร ฐานข้อมูล เป็นโอกาสพัฒนาร่วมกัน 

เขียน 06 May 2013 @ 09:13 ()


ความเห็น (0)