อนุทิน 123472 - สายนที"๑๙

  ติดต่อ

พิจารณาขันธ์ทั้ง ๕

     เมื่อเราหยุดพิจารณา  เราก็จะดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้น  ทั้งกายและจิต

     หลับให้สบาย  คลายทุกข์และกังวล  สวดมนต์และแผ่ส่วนบุญ กุศล แผ่เมตตา  ที่ได้บำเพ็ญในแต่ละวัน

     คิด กระทำแต่สิ่งที่ดี   

                                                                                                                       เสาร์ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณทุก ๆกำลังใจค่ะ