อนุทิน 123452 - พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (โยธิน ฐานิสฺสโร, ทิพย์นวล)

ดอยเมืองน่าน สูงๆ ต่ำๆ ลับเหลี่ยมน้อยเขาเขียว

เขียน 04 May 2013 @ 11:54 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นมัสการครับ พระคุณเจ้า ;)...