อนุทิน 123422 - สีตะวัน

สีตะวัน

ทบทวนความทรงจำ จากการดูหนังชุดสุดโปรด...

เจาะเวลาหาความทรงจำดี ๆ ..จิ๋นซีฮ่องเต้..

เจาะเวลาหาจิ๋นซี ...ใครเคยดูบ้าง ยกมือขึ้น...


ทบทวนตัวเอง เพื่อการพัฒนา...

หลักในการรู้จักตนเอง มี 6 ประการ

 [img src="http://comschool.site40.net/images/1115580417.gif" width="17" height="17">

1. ความรู้ ความรอบรู้ในหลกกาทฤษฏี นำไปประยุกษ์ใช้อย่างรอบคอบ มีเหตุมีผลทำให้เขากับรรากาศและสถานการณ์

2. สุขภาพและศักยภาพทางร่างกาย  ความแข็งแกร่ทางร่างกายและจิตใจ เป็นกองทัพที่ส่งกำลังให้ร่างกาย จิตใจที่มีพลานามัยทุกส่วน พร้อมเสมอที่จะตอบสนองเมือบทบาทนั้น

3. ฐานะทางเศรษกิจ  การมีสภาพคร่องทางเศรษกิจ ทำให้คลายความวิตกกังวลใจการแสดงบทบาททำให้การตอบสนองได้อย่างเต็มความสามารถ เสมือนเครื่องจักรต้องมีน้ำมันหล่อลื่น

4. สติปัญญา  ความสามารถทางสมองเป็นนามธรรม และเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคล การฝึกฝนทำให้ช่วยให้ความสามารถได้เช่นเดียวกับบุคลิกภาพ

5. นิสัยและความสนใจ บุคลิกภาพเกิดจากการอบรมเลี้ยงดู และสิ่งแวดล้อมทำให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ง่าย้องพฒนาตนเองให้ทันสมัย

6. ความสามารถและความถนัดเฉพาะ  ในสังคมมนุษย์ทุกชาติทุกสังคม มักจะยอมรับควมสามารถและความถนัดเฉพาะบุคคล ถึงแม้ว่าขณะเขามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม ผลงานที่เป็นอมตะจะไม่ยอตายไปด้วย


สร้างแรงบันดาลใจ ให้ตัวเอง...:>>>

แรงบันดาลใจ คืออะไร ?...ใครช่วยตอบที..เขียน 03 May 2013 @ 10:50 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

แรงบันได คือ แรงที่ใช้สำหรับการเดินขึ้นบันได ;)...

เขียนเมื่อ 

ทำสิ่งที่เรามีความสุข และไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ก็น่าจะพอนะคะ