อนุทิน #123417

วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 09-12.00 น. หอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5จ จะถูกเยี่ยมจากสภาการพยาบาล นำโดย ท่านอาจารย์ดวงใจ นิยม  ประกอบด้วยหน่วยงาน  งานบำบัดพิเศษ(เวชศาสตร์ฟื้นฟู/5จ/5ก/Day Chemo) หน่วยรักษ์ปทุม/PCU

ต้องขอบคุณอาจารย์ที่มาเยี่ยมชม ทำให้พวกเรามีโอกาสได้นำเสนอสิ่งดีดีที่ทำมาและทำให้ทุกสิ่งสำเร็จได้

แก้ว

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)