อนุทิน 123407 - วิชญธรรม

วิชญธรรม

ไปดู IRON MAN 3 จะบาปไหมครับ 5555   

หรือจะโทรถามอาจารย์หมอดี????  

เขียน 02 May 2013 @ 20:37 ()


ความเห็น (8)

ศีล ๑๐

๑. เว้นจากการทำลาย และการเบียดเบียนชีวิต

๒. เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้

๓. เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ คือเว้นจากการเสพเมถุน

๔. เว้นจากการพูดเท็จ พูดเพ้อเจ้อ พูดส่อเสียด พูดหยาบ

๕. เว้นจากการเสพเมา สุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

๖. เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือหลังเที่ยงวัน

๗. เว้นจากการฟ้อนรำ ขับเพลง ดนตรี อันเป็นข้าศึกต่อกุศล

๘. เว้นจากการทัดทรงดอกไม้ เครื่องประดับ เครื่องผัดทา

๙. เว้นจากการนอนที่นอนอันสูงใหญ่

๑๐. เว้นจากการรับทองและเงินเป็นส่วนตัว


เพี้ยนแล้ว Dr. 555

 เว้นจากการฟ้อนรำ ขับเพลง ดนตรี อันเป็นข้าศึกต่อกุศล

แต่ไม่ได้ห้ามดูหนัง   55555

ถามเองตอบเอง  .................................อะไรคือ ข้าศึกต่อกุศล   

แล้วทำไมถึงเรียกว่าเป็น ข้าศึกต่อกุศล

ไม่เพี๊ยน  เพียงแต่เข้าใกล้เส้นเพี๊ยนเท่านั้นเอง 555

ขออภัยครับ อ้างอิงมาจาก ศีล 10

แต่ข้อ 10 ผมไม่แน่ใจนะครับ

มายิ้มๆ กะศิล 10 ค่ะ