อนุทิน #123392

เรียนรู้ประชาธิปไตย จากภาวะผู้นำรัฐบาล

http://www.gotoknow.org/posts/534492

(ขอบพระคุณ อาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช ครับ)

เขียน:

ความเห็น (0)