อนุทิน 123392 - อ.นุ

  ติดต่อ

เรียนรู้ประชาธิปไตย จากภาวะผู้นำรัฐบาล

http://www.gotoknow.org/posts/534492

(ขอบพระคุณ อาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช ครับ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)