อนุทิน 123387 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๔๒๐๓ |

"ปราชญ์แท้"

ปราชญ์แท้ ... ไม่คุยฟุ้งอวดตน

คนดี ... ไม่เที่ยวยกสอพลอ

คนเก่ง ... ย่อมทะนงอย่างเงียบ

คนชั่ว ... อวดรู้ดีทั่วภพ

คนโง่ ... อวดฉลาดมากมาย


สิ่งทั้งหลายท่านเห็นมีทุกที่เอย


สมเด็จพุฒาจารย์ (โต)
พรหมรังษี

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)