อนุทิน 123368 - อ.นุ

อ.นุ

ยึดหนึ่ง ทุกข์หนึ่ง..

ยึดสิบ ทุกข์ สิบ..

ยึดร้อย ทุกข์ร้อย..

ไม่ยึดเลย ไม่ทุกข์เลย..

สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ

สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

เขียน 01 May 2013 @ 15:59 ()


ความเห็น (0)