อนุทิน 123360 - nobita

nobita

การสัมภาษณ์ผู้ที่จะเป็นศึกษานิเทศก์ โดยศึกษานิเทศก์ เริ่มต้นจาก ... ให้แนะนำตัวเอง โดยแนะนำอย่างไรก็ได้ที่จะแสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะกับการเป็นศึกษานิเทศก์... อืม... น่าคิดเหมือนกันนะ

๑ พ.ค. ๕๖


เขียน 01 May 2013 @ 10:24 ()


ความเห็น (1)

น่าปฏิบัติและนำไปใช้มากเลยครับ เพราะศน..ต้องพูด และสื่อสารเป็น งานนี้จะได้อะไรดีๆเยอะ ครับ