อนุทิน 12334 - Sasinand

  ติดต่อ

นี่คือ ความในใจของหมอหลายๆคนที่อเมริกา  ที่อยากบอกคนไข้.... ซึ่งไปเหมือนที่ตัวเราเอง คิดในใจมาตลอด...ถ้าเป็นไปได้ งบประมาณ ในเรื่องการสาธารณสุข คงจะน้อยลงได้...

I wish patients would take more responsibility for their own health and stop relying on me to bail them out of their own problems.
--ER physician, Colorado Springs, Colorado

• It really bugs me when people come to the ER for fairly trivial things that could be dealt with at home.
--ER physician, Colorado Springs, Colorado

  •  Sometimes it's easier for a doctor to write a prescription for a medicine than to explain why the patient doesn't need it.
    --Cardiologist, Bangor, Maine
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)