อนุทิน 123316 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๑๙๐ |

"รวมกัน"

...

เราต่างคน ต่างเขียนเพื่อเรียนรู้
เราต่างคน ต่างอยู่คนละที่
เราต่างคน ต่างคิดสิ่งดีดี
เราต่างคน ต่างมีอุดมการณ์

เราต่างคน อ่านเขียนและเรียนรู้
เราต่างคน ต่างอยู่ ต่างสถาน
เราต่างคน ต่างคิดผลิตงาน
เราต่างคน ต่างกาล ต่างเวลา

เราต่างคน ต่างวัย ต่างหน้าที่
เราต่างคน ต่างมี ต่างภาษา
เราต่างคน ต่างคิด ต่างศรัทธา
เราต่างคน ค้น "ปัญญา" มาพบกัน

...

(แรงบันดาลใจจากชุมชนแห่งนี้)

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่

๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

เขียน 30 Apr 2013 @ 02:15 () แก้ไข 30 Apr 2013 @ 15:15, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อรุณสวัสดิ์ค่ะ :)

เขียนเมื่อ 

อรุณสวัสดิ์ครับ พี่แจ๋ว ;)...