อนุทิน 123314 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๑๘๘ |

"ฝึกหนัก"

...

ก็แต่งกลอน แต่งได้ ไปอย่างนั้น
ความนึกฝันมีจริงสิงสมอง
มันท้าทายความคิดจิตประลอง
ให้ลงร่องปล่องชิ้นสิ้นมรรคา

"อนุทิน" ฝึกฝนจนชำนาญ
เขียนกวีทุกกาลลานภาษา
ถือเป็นแบบทดสอบตอบปัญญา
ให้พอมีคุณค่าศรัทธาตน

...

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่

๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

เขียน 30 Apr 2013 @ 01:49 () แก้ไข 30 Apr 2013 @ 15:15, ()


ความเห็น (0)