อนุทิน 123308 - กระติก~natachoei ที่ ~natadee

  ติดต่อ

บ่ายวันนี้ เข้าประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการรับการเยี่ยมจากสภาการพยาบาล มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามผู้เยี่ยม เพื่อดูแล พาเยียมในหน่วยงานต่างๆ คอยบันทึกข้อเสนอแนะ โอกาสในการพัฒนา จากผู้เยียม ในแต่ละวันแบ่งออกเป็น 6 ทีม แต่ละทีมจะมี note taker 1-2 คน ผู้ประสานงานอีก 1 คน เราได้รับมอบหมายให้อยู่ในทีมที่ 1

ตารางการเยี่ยมถูกกำหนดไว้แล้ว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

พวกเราต้องศึกษาเส้นทางการเดิน เพราะแต่ละหน่วยงานที่เข้าเยี่ยม มีระยะห่างไม่เท่ากัน  ดังนั้นจึงต้องวางแผนให้ดี

ที่น่าขันคือ พวกเรา(บางคน) ต้องมาตรวจสอบความเข้าใจกันว่า หน่วยงานนี้อยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่  ด้วยความที่มีหน่วยงานต่างๆ เกิดขึ้นใหม่ พื้นที่การบริการก็ขยายกว้างขึ้น จะเดินโดยใช้เส้นทางใดจึงไม่วกวน เตรียมรถไว้จุดใดบ้าง

ที่สำคัญคือ ห้ามหลงทางโดยเด็ดขาด  เดี๋ยวผู้เยี่ยม จะเหนื่อยมากไป

ในวันสุดท้าย ช่วง pre exit conf.  เราอาสาเป็น note taker เพื่อเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ในชีวิต 


  เขียน:  

ความเห็น (0)