อนุทิน 123308 - กระติก~natachoei ที่ ~natadee

บ่ายวันนี้ เข้าประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการรับการเยี่ยมจากสภาการพยาบาล มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามผู้เยี่ยม เพื่อดูแล พาเยียมในหน่วยงานต่างๆ คอยบันทึกข้อเสนอแนะ โอกาสในการพัฒนา จากผู้เยียม ในแต่ละวันแบ่งออกเป็น 6 ทีม แต่ละทีมจะมี note taker 1-2 คน ผู้ประสานงานอีก 1 คน เราได้รับมอบหมายให้อยู่ในทีมที่ 1

ตารางการเยี่ยมถูกกำหนดไว้แล้ว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

พวกเราต้องศึกษาเส้นทางการเดิน เพราะแต่ละหน่วยงานที่เข้าเยี่ยม มีระยะห่างไม่เท่ากัน  ดังนั้นจึงต้องวางแผนให้ดี

ที่น่าขันคือ พวกเรา(บางคน) ต้องมาตรวจสอบความเข้าใจกันว่า หน่วยงานนี้อยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่  ด้วยความที่มีหน่วยงานต่างๆ เกิดขึ้นใหม่ พื้นที่การบริการก็ขยายกว้างขึ้น จะเดินโดยใช้เส้นทางใดจึงไม่วกวน เตรียมรถไว้จุดใดบ้าง

ที่สำคัญคือ ห้ามหลงทางโดยเด็ดขาด  เดี๋ยวผู้เยี่ยม จะเหนื่อยมากไป

ในวันสุดท้าย ช่วง pre exit conf.  เราอาสาเป็น note taker เพื่อเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ในชีวิต 


เขียน 29 Apr 2013 @ 20:44 ()


ความเห็น (0)