อนุทิน 123307 - พ.แจ่มจำรัส

  ติดต่อ

 “การทำเกษตรกรรมด้วยความรู้สึกที่เป็นอิสระในแต่ละวัน
คือ วิธีดั้งเดินของเกษตรกรรม
ซึ่งมนุษย์เรามิได้มีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเพียงอย่างเดียว

มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ...

  เขียน:  

ความเห็น (1)สวย + กินได้  จ้ะ