อนุทิน 123307 - พ.แจ่มจำรัส

 “การทำเกษตรกรรมด้วยความรู้สึกที่เป็นอิสระในแต่ละวัน
คือ วิธีดั้งเดินของเกษตรกรรม
ซึ่งมนุษย์เรามิได้มีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเพียงอย่างเดียว

มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ...

เขียน 29 Apr 2013 @ 19:58 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ สวย + กินได้  จ้ะ