อนุทิน #123307

 “การทำเกษตรกรรมด้วยความรู้สึกที่เป็นอิสระในแต่ละวัน
คือ วิธีดั้งเดินของเกษตรกรรม
ซึ่งมนุษย์เรามิได้มีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเพียงอย่างเดียว

มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ...

เขียน:

ความเห็น (1)