อนุทิน 123302 - นีโอ..เบเกอรี่

ผ่านไปสามวัน...รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคม...

1) มีนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบมัธยม ฯ นิยมมาเรียนภาคพิเศษมากขึ้น ด้วยเหตุผลวันธรรมดาทำงานหาเงินมาเรียนวันหยุดราชการ

2) คนที่มีงานทำประจำอยู่ เรียนจบไปแล้วนำวุฒิการศึกษาเดิมมาสมัครเรียนสาขาใหม่ เพราะปรับเลื่อนตำแหน่งไม่ได้ ส่วนมากจบมาแล้วมากกว่า 10 ปี ทำให้เทียบโอนผลการเรียนไม่ได้ ต้องเรียนใหม่ทั้งหมดหลายคน

3) บางคนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอื่นอยู่แล้วแต่ครอบครัวต้องกาีให้มาเรียนใกล้บ้านเลยมาเรียนภาคพิเศษ

มีอยู่คนหนึ่งเรียนภาคปกติอยู่แต่ต้องการสมัครเรียนภาคพิเศษใหม่ในสาขาเดิม ด้วยเหตุผลไม่อยากตื่นมาเรียนตอนเช้าทุกวัน..^;^

เขียน 29 Apr 2013 @ 17:41 ()


ความเห็น (0)