อนุทิน 123280 - หยั่งราก ฝากใบ

จากบันทึกของคุณ ทิมดาบ http://www.gotoknow.org/journals/123276

ทำให้คิดไปถึงตอนมีส่วนร่วมในการปรับร่างหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษา มีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง (ขออภัยจำชื่อไม่ได้) ท่านกล่าวสรุปไว้ ทำนองว่า...

สามสิ่งที่ผู้ใหญ่ทุกคนน่าจะปลูกฝังและให้เป็นสมบัติติดตัวเด็ก...ซึ่งต้องเป็นผู้ใหญ่ต่อไปคือ "ดนตรี กีฬา ศิลปะ"เขียน 28 Apr 2013 @ 10:58 ()


ความเห็น (0)