อนุทิน 123266 - เพชรน้ำหนึ่ง

                          -มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบในวันพรุ่งนี้ครับ....ภารกิจที่ว่าก็คือ"เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย"ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างลงจากการเสียชีวิตของสมาชิกท่านหนึ่ง....วันนี้รับหีบบัตรและเอกสารต่าง ๆแล้วก็ไปจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์หน่วยนี้มี 295 ราย...ผู้สมัครมี 2 เบอร์ ....เริ่มเปิดหีบเวลา 08.00 น. นัดคณะกรรมการไว้พรุ่งนี้เจอกันเจ็ดโมงเช้าครับ....

เขียน 27 Apr 2013 @ 18:09 ()


ความเห็น (0)