อนุทิน #123257

  ติดต่อ

รายงานนี้สำรวจการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรม หลังจากที่มีการออกคำแนะนำของ the US Preventive Services Taskforce (USPSTF) ซึ่งแนะนำจากหลักฐานเชิงประจักษ์ออกมาว่าในผู้หญิงอายุ 40-49 ปีไม่จำเป็นต้องตรวจเป็นประจำ แต่ถ้ากลุ่มอายุ 50-74 ปีควรตรวจปีละสองครั้ง เขาพบว่าการตรวจในกลุ่มอายุ 40-49 ปีก็ไม่ได้ลดลงเลยแม้จะไม่เพิ่มขึ้น นั่นคือคนยังไม่เชื่อคำแนะนำเท่าไหร่นั่นเอง อ่านบทคัดย่อได้จาก Trends in mammography screening rates after publication of the 2009 US Preventive Services Task Force recommendations. Cancer. Published online April 19, 2013.

  เขียน:  

ความเห็น (0)