อนุทิน 123251 - paque

paque

 วันนี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเมษายน 2556 เพราะว่าวันเสาร์หน้าก็จะเป็นเสาร์แรกของเดือนพฤษภาคม 2556 วันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วมากอย่างไรเสีย การทำปัจจุบันให้ดีที่สุดย่อมได้ดีต่อไปในอนาคตแน่นอน ถึงว่าอนาคตยังมาไม่ถึงก็จริง เพราะว่าอะไรหรือในเมื่อ มีอยู่อย่างนี้ก็คือวันนี้เท่านั้น พรุ่งนี้ไม่มีนอกจากว่าจะคิดขึ้นมาเองต่างหาก ลองพิจารณาดู หรือว่าไม่จริง สำหรับทุกอย่างย่อมมีครั้งแรกเสมอ วันนี้ก็คือวันนี้ ไม่มีเมื่อคืนนี้อีกแล้ว เป็นบทสรุปสุดท้ายสำหรับการคิดต่างจากคนอื่่นในที่นี้ ด้วยจิตคารวะสำหรับวันนี้ที่ 27 เมษายน 2556 วันเสาร์สุดท้ายของเดือนเมษายน 

เขียน 27 Apr 2013 @ 12:48 () แก้ไข 27 Apr 2013 @ 13:00, ()


ความเห็น (0)