อนุทิน 123241 - sr

sr
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เพลง อาหารจานด่วน มี'บาร์'เดียวเท่านั้นหรือ ?

A number of recipes have popped up in G2K (maybe because of a competition announced by Dr Patama). Glancing through them, they look like RSI in food -- repetitive -- one bar -- same chorus...

We all know food is not really good by a single dish, but by an orchestrated course of meals over time. To put it another way, we need to go beyond simple recipes, single dishes of superfood or one dish best for all. We need to look at a life time of eating right food (and not eating wrong food) in right quantity and in well prepared manner. Only when we sing the whole song, we can say the song is good. One note or one bar does not make a song!

เขียน 27 Apr 2013 @ 04:49 () แก้ไข 27 Apr 2013 @ 18:28, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

  • ขอบคุณ คุณ Sr ที่แสดงความเห็นเรื่องการเขียนบันทึก 'จานด่วน' คะ
  • น่าสนใจ 'single dishes of superfood or one dish best for all' หมายความว่า เป็น เมนูนวัตกรรม ที่พิจารณาสารอาหารของส่วนประกอบ อย่างนั้นหรือเปล่าคะ
  • ตอนแรก คิดถึงการรับบทความแบบ competition (ตัดสินรางวัลจากจำนวนดอกไม้ จำนวนคนแสดงความเห็น) เหมือนกันคะ แต่พิจารณาอีกที พื้นที่นี้เราน่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างผ่อนคลาย สำคัญคือกระตุ้นให้เขียนและตื่นตัวเรื่องอาหารสุขภาพ
  • ดังนั้น Cops GFGAP เราขอบคุณกับทุกเรื่องที่กัลยาณมิตร กรุณาเขียนร่วมสนุกเข้า สั้นบ้าง ยาวบ้าง เป็นเมนูพื้นฐาน หรือวิเคราะห์เจาะลึก  ขณะเดียวกัน ก็ขอคุณ Sr รวมทั้งผู้อ่านท่านอื่นๆ นอกจากให้กำลังใจแล้ว, Constructive feedback เช่นนี้ ก็ช่วยให้เรามีบทความที่เข้มข้นยิ่งขึ้นคะ :)


เขียนเมื่อ 

Dr ป. Ico48

I should have written more than just "we need to go beyond simple recipes, single dishes of superfood or one dish best for all."  Nutrition in food should always be a part of any recipe (but sadly we are more concerned with how it tastes and/or how much it costs and/or how it looks). But nutrition depends on individual's circumstances (needs). Statistical daily requirements (1500 kcal, <200mg of Nacl,...) do some good if we are "average" in every statostical way, But no one is "average" all the time.

Should we consult (nutrition) doctors or follow a diet under supervision of a (dietician) professional?
That may be a sound advice to some but not for aunt Sii or uncle Saa or people who gather food ingredients whatever, whereever and whenever they can find. I think we have to work on a more "generic' principle (than recipes for best --to eat-- food). I have in mind something like less salt, less/no sugar, less carbohydrates (rice, bread, cakes, potatoes,...), less fat/oil, but more raw veggies, more raw fruits, some buts and beans and tubers; and eat LESS OFTEN, only eat ENOUGH (we don't want to be garbage bags carrying left-overs around wherever we go.) In sum "eat like a real monk".