อนุทิน 123235 - อ.นุ

  ติดต่อ

กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด..
การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น...

ขอกราบคารวะ และระลึกถึงคณูปการของ..ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ต่อ มศว และวงการการศึกษาไทย
เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี ๒๕๕๖


  เขียน:  

ความเห็น (2)

เป็นกลอนประจำใจในชีวิตการเป็นครูตลอดมา...ขอร่วมรำลึกถึงคณูปการของ..ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลที่มีต่อการศึกษาไทยค่ะ...

ยินดีครับอาจารย์ ขอบคุณครับ